STICHTING

De stichting Welkom Amsterdam heeft ten doel het bevorderen en verbeteren van het welkom-gevoel van bezoekers aan Amsterdam en het faciliteren van activiteiten ten behoeve van bezoekers en het toeristisch bedrijfsleven in de openbare ruimte van Amsterdam. Een en ander ter bevordering dan wel in het belang van het toerisme in Amsterdam. Tevens speelt de stichting inmiddels ook een rol in het project “stad in balans” om een bijdrage te leveren aan een verbeterde leefomgeving, door mee te werken aan het optimaliseren van de vervoers- en toeristen stromen in de stad. De stichting tracht dit onder andere te bereiken door het inzetten van Welkom Teams ten behoeve van bezoekers, door het behartigen van belangen van het toeristisch bedrijfsleven en tenslotte op te treden als gesprekspartner van de gemeente en in het bijzonder het college van B&W ten aanzien van touringcar gerelateerde beleidsvoornemens.

Bezoek Stichting