STICHTING WELKOM

STICHTING WELKOM

Doelstelling

Het doel van Stichting Welkom Amsterdam is om de bezoekers uit binnen- en buitenland een gastvrije ontvangst in Amsterdam te bieden, zich welkom te laten voelen en om activiteiten voor zowel de bezoekers als de toeristische bedrijven in de stad te faciliteren. De stichting is ook betrokken bij het project “Stad in Balans” dat als doel heeft de leefbaarheid in de stad te verbeteren door deel te nemen aan gesprekken over de optimalisatie van het vervoer en de spreiding van het toerisme.

Welkom Team

De ca. 40 vrijwilligers van het Welkom Team heten de bezoekers op het Stationsplein welkom en helpen hen de weg te vinden. Zo verwijzen ze op verzoek naar hotels, restaurants, musea, attracties, winkels en winkelstraten, markten, parken, openbaar vervoer etc. Ook geven we ze adviezen ter voorkoming van zakkenrollerij en waarschuwen ze voor straatdealers. De vrijwilligers hebben een brede kennis van Amsterdam en omstreken en beheersen diverse vreemde talen.
Hopelijk volgen in de toekomst nog andere locaties, zoals de Dam, Munt en Museumplein, afhankelijk van hoeveel extra vrijwilligers worden geworven. Doel is om uiteindelijk te groeien naar een team van ca. 80 vrijwilligers dat het hele jaar door op alle belangrijke pleinen van het centrumgebied gastvrije aanspreekpunten vormt. Het Welkom Team bestaat sinds 2008 na een pilot in 2007 en werd door Guido Frankfurther opgericht.

Touringcarbeleid

Daarnaast is de stichting een belangrijke gesprekspartner van het College van B&W en de gemeentelijke ambtenaren op het gebied van het behartigen van de belangen van de ‘touringcar-gerelateerde branche’. Deze branche omvat zowel de vervoerders als alle touringcarbestemmingen in de stad, waaronder naast alle toeristische attracties ook alle stedelijke voorzieningen als basisscholen, stations, evenementenlocaties, overstaplocaties etc.

Stewards voor touringcarhaltes

Tot 2019 bood de stichting ook onderdak aan de stewards op de belangrijkste touringcarhaltes in het toeristisch centrum. Het team van stewards dat uit verkeersregelaars BOA’s bestond, had als taak om het efficiënt gebruik van de haltes te bevorderen. Tussen 2011 en 2018 werden jaarlijks ca. 50.000 touringcars door hen welkom geheten en gereguleerd. In 2019 heeft de gemeente Amsterdam dit project overgenomen. Het stewardproject werd gezamenlijk door het toeristisch bedrijfsleven en de gemeente Amsterdam bekostigd en werd in 2011 door Guido Frankfurther opgezet.

 

STICHTING WELKOM

History

Het Welkom Team werd in 2008 opgericht door oud-stadsdeelbestuurder Guido Frankfurther, nadat hij in de herfstvakantie van 2007 een pilot had gehouden op het Stationsplein en de Dam. Van 2008-2011 viel het project onder de Stichting Alliantie Welcome Amsterdam en werd het project uitgebreid over acht pleinen in de binnenstad en stadsdeel Zuid (Museumplein). In deze jaren deden ook studenten van diverse toeristische Mbo-opleidingen hun stages bij het team.
Van 2011 tot en met 2017 viel het Welkom Team onder Amsterdam Toerisme en Congres Bureau ATCB, wat later overging in amsterdam&partners. In deze periode werden ook regelmatig passagiers van cruiseschepen die aanmeerden bij de Passengers Terminal Amsterdam op de Piet Heinkade welkom geheten en naar de binnenstad geleid.
Sinds 2018 valt het Team onder de Stichting Welkom Amsterdam en werkt het team vooralsnog alleen op vrijdag en zaterdag op het Stationsplein. De ambitie is om meer vrijwilligers te werven om het aantal dagen en locaties weer te kunnen uitbreiden.

Stewards touringcarhaltes

Vanwege de chaos op en het oneigenlijk gebruik van de touringcarhaltes op en rond het Stationsplein, waaronder die op het Damrak, startte Guido Frankfurther onder de vlag van stadsdeel Centrum in 2011 het stewardsproject voor de touringcarhaltes. In 2012 en 2013 viel het project onder Amsterdam City, een vereniging met als leden een groot aantal ondernemersverenigingen, grotere en kleinere bedrijven, instellingen en culturele organisaties, allen gevestigd in de Amsterdamse binnenstad.
In 2014 verhuisde het stewardproject naar de nieuw opgerichte Stichting Welkom Amsterdam. Tussen 2011 en 2019 werd het project gezamenlijk door het toeristisch bedrijfsleven en de gemeente Amsterdam bekostigd.
In 2019 heeft de gemeente Amsterdam dit project overgenomen. Het stewardproject werd gezamenlijk door het toeristisch bedrijfsleven en de gemeente Amsterdam bekostigd.

Touringcarbeleid

Sinds de oprichting van de Stichting Welkom Amsterdam in 2014 behartigde de stichting ook de belangen van de ‘touringcar-gerelateerde branche’. Deze branche omvat zowel de vervoerders als alle touringcarbestemmingen in de stad, waaronder naast alle toeristische attracties ook alle stedelijke voorzieningen als basisscholen, stations, evenementenlocaties, overstaplocaties etc. De stichting werd een belangrijke gesprekspartner van het College van B&W en de gemeentelijke ambtenaren op het gebied van het behartigen van de touringcarbelangen. Daartoe werd in 2015 een convenant met het College gesloten, welke afspraken voor de periode 2020-2024 werden herbevestigd.

STICHTING WELKOM

Bestuur

Voorzitter René Wildeman, voormalig General Manager van Hotel Amsterdam / restaurant de Roode Leeuw

Secretaris René Kouwenberg, voormalig directeur van de Passengers Terminal Amsterdam

Penningmeester Ronald Winkels, directeur van Amstour Destinations Management

Projectleider van het Welkom Team en touringcar-adviseur Guido Frankfurther, voormalig bestuurder van stadsdeel Centrum, woont de vergaderingen van het bestuur bij.

Ik wil vrijwilliger worden en kennis komen maken.

Ik wil mezelf graag aanmelden bij Stichting Welkom Amsterdam om kennis te maken en een proefdienst te komen lopen.

Na je aanmelding ontvang je van ons binnen enkele dagen een telefoontje voor een gesprek en kijken we wanneer je een proefdienst wilt komen lopen.

We horen graag van je!

Wil je toch nog even iets teruglezen over ons vrijwilligerswerk, klik hier

meld je aan

11 + 12 =