Welkom Team

Het Welkom Team werd in 2008 opgericht door oud-stadsdeelbestuurder Guido Frankfurther, nadat hij in de herfstvakantie van 2007 een pilot had gehouden op het Stationsplein en de Dam. Van 2008-2011 viel het project onder de Stichting Alliantie Welcome Amsterdam en werd het project uitgebreid over acht pleinen in de binnenstad en stadsdeel Zuid (Museumplein). In deze jaren deden ook studenten van diverse toeristische Mbo-opleidingen hun stages bij het team.

Van 2011 tot en met 2017 viel het Welkom Team onder Amsterdam Toerisme en Congres Bureau ATCB, wat later overging in amsterdam&partners. In deze periode werden ook regelmatig passagiers van cruiseschepen die aanmeerden bij de Passengers Terminal Amsterdam op de Piet Heinkade welkom geheten en naar de binnenstad geleid.

Sinds 2018 valt het Team onder de Stichting Welkom Amsterdam en werkt het team vooralsnog alleen op vrijdag en zaterdag op het Stationsplein. De ambitie is om meer vrijwilligers te werven om het aantal dagen en locaties weer te kunnen uitbreiden.

Stewards touringcarhaltes

Vanwege de chaos op en het oneigenlijk gebruik van de touringcarhaltes op en rond het Stationsplein, waaronder die op het Damrak, startte Guido Frankfurther onder de vlag van stadsdeel Centrum in 2011 het stewardsproject voor de touringcarhaltes.  In 2012 en 2013 viel het project onder Amsterdam City, een vereniging met als leden een groot aantal ondernemersverenigingen, grotere en kleinere bedrijven, instellingen en culturele organisaties, allen gevestigd in de Amsterdamse binnenstad.

In 2014 verhuisde het stewardproject naar de nieuw opgerichte Stichting Welkom Amsterdam. Tussen 2011 en 2019 werd het project gezamenlijk door het toeristisch bedrijfsleven en de gemeente Amsterdam bekostigd.

In 2019 heeft de gemeente Amsterdam dit project overgenomen. Het stewardproject werd gezamenlijk door het toeristisch bedrijfsleven en de gemeente Amsterdam bekostigd.

Touringcarbeleid

Sinds de oprichting van de Stichting Welkom Amsterdam in 2014 behartigde de stichting ook de belangen van de ‘touringcar-gerelateerde branche’. Deze branche omvat zowel de vervoerders als alle touringcarbestemmingen in de stad, waaronder naast alle toeristische attracties ook alle stedelijke voorzieningen als basisscholen, stations, evenementenlocaties, overstaplocaties etc. De stichting werd een belangrijke gesprekspartner van het College van B&W en de gemeentelijke ambtenaren op het gebied van het behartigen van de touringcarbelangen. Daartoe werd in 2015 een convenant met het College gesloten, welke afspraken voor de periode 2020-2024 werden herbevestigd.