Stewards touringcarhaltes

Vanwege de chaos op en het oneigenlijk gebruik van de touringcarhaltes op en rond het Stationsplein, waaronder die op het Damrak, startte Guido Frankfurther onder de vlag van stadsdeel Centrum in 2011 het stewardproject voor de touringcarhaltes.

Het team van stewards dat uit verkeersregelaars BOA’s bestond, had als taak om het efficiënt gebruik van de haltes te bevorderen. Tussen 2011 en 2018 werden jaarlijks ca. 50.000 touringcars door hen welkom geheten en gereguleerd. Het stewardproject werd gezamenlijk door het toeristisch bedrijfsleven en de gemeente Amsterdam bekostigd.

In 2012 en 2013 viel het project onder Amsterdam City, een vereniging met als leden een groot aantal ondernemersverenigingen, grotere en kleinere bedrijven, instellingen en culturele organisaties, grotendeels gevestigd in de Amsterdamse binnenstad.

In 2014 verhuisde het stewardproject naar de nieuw opgerichte Stichting Welkom Amsterdam en werden ook andere locaties met drukke touringcarhaltes gereguleerd, zoals het Museumplein, de Ruyterkade West, de Ruyterkade Oost en het Rokin. Tussen 2011 en 2019 werd het project gezamenlijk door het toeristisch bedrijfsleven en de gemeente Amsterdam bekostigd in wisselende verhoudingen.

In 2019 heeft de gemeente Amsterdam dit project overgenomen.

Touringcarbeleid

Sinds de oprichting van de Stichting Welkom Amsterdam in 2014 behartigde de stichting ook de belangen van de ‘touringcar-gerelateerde branche’. Deze branche omvat zowel de vervoerders als alle touringcarbestemmingen in de stad, waaronder naast alle toeristische attracties ook alle stedelijke voorzieningen als basisscholen, stations, evenementenlocaties, overstaplocaties etc. De stichting werd een belangrijke gesprekspartner van het College van B&W en de gemeentelijke ambtenaren op het gebied van het behartigen van de touringcarbelangen. Daartoe werd in 2015 een convenant met het College gesloten, welke afspraken voor de periode 2020-2024 werden herbevestigd.