Het doel van Stichting Welkom Amsterdam is om de bezoekers uit binnen- en buitenland een gastvrije ontvangst in Amsterdam te bieden, zich welkom te laten voelen en om activiteiten voor zowel de bezoekers als de toeristische bedrijven in de stad te faciliteren. De stichting is ook betrokken bij het project “Stad in Balans” dat als doel heeft de leefbaarheid in de stad te verbeteren door deel te nemen aan gesprekken over de optimalisatie van het vervoer en de spreiding van het toerisme.

Welkom Team
De ca. 40 vrijwilligers van het Welkom Team heten de bezoekers op het Stationsplein welkom en helpen hen de weg te vinden. Zo verwijzen ze op verzoek naar hotels, restaurants, musea, attracties, winkels en winkelstraten, markten, parken, openbaar vervoer etc. Ook geven we ze adviezen ter voorkoming van zakkenrollerij en waarschuwen ze voor straatdealers. De vrijwilligers hebben een brede kennis van Amsterdam en omstreken en beheersen diverse vreemde talen.
Hopelijk volgen in de toekomst nog andere locaties, zoals de Dam, Munt en Museumplein, afhankelijk van hoeveel extra vrijwilligers worden geworven. Doel is om uiteindelijk te groeien naar een team van ca. 80 vrijwilligers dat het hele jaar door op alle belangrijke pleinen van het centrumgebied gastvrije aanspreekpunten vormt. Het Welkom Team bestaat sinds 2008 na een pilot in 2007 en werd door Guido Frankfurther opgericht.

Touringcarbeleid
Daarnaast is de stichting een belangrijke gesprekspartner van het College van B&W en de gemeentelijke ambtenaren op het gebied van het behartigen van de belangen van de ‘touringcar-gerelateerde branche’. Deze branche omvat zowel de vervoerders als alle touringcarbestemmingen in de stad, waaronder naast alle toeristische attracties ook alle stedelijke voorzieningen als basisscholen, stations, evenementenlocaties, overstaplocaties etc.

Stewards voor touringcarhaltes
Tot 2019 bood de stichting ook onderdak aan de stewards op de belangrijkste touringcarhaltes in het toeristisch centrum. Het team van stewards dat uit verkeersregelaars BOA’s bestond, had als taak om het efficiënt gebruik van de haltes te bevorderen. Tussen 2011 en 2018 werden jaarlijks ca. 50.000 touringcars door hen welkom geheten en gereguleerd. In 2019 heeft de gemeente Amsterdam dit project overgenomen. Het stewardproject werd gezamenlijk door het toeristisch bedrijfsleven en de gemeente Amsterdam bekostigd en werd in 2011 door Guido Frankfurther opgezet.